lunes, 18 de noviembre de 2013

MISERIA traducido al rumano por Daniel DragomirescuMIZERIE

Obiectele conţin germenii latenţi ai mizeriei, cea mai rea mizerie dintre toate, mizeria neînsufleţită; cea care provoacă fatalmente melancolia datorată omniprezenţei sale.
Albert Cossery, Cerşetori şi orgolioşiMizeria este singura care ne ţine în viaţă. Creşte enorm
printre noi. Taie pereţii şi prinde rădăcini într-un chip fascinant. Vedem răceala ca pe ceva simplu care micşorează ceea ce este primordialul, deşi încearcă să menţină echilibrul. De la fragilitate la revărsarea emoţiilor, când tremuri singur în penumbră şi nu ştii ce să mai faci ca să te lupţi cu greul. Nu-ţi lipseşte noţiunea pâilniilor în spaţiul strâmt în care trăieşti, trecând sarea peste masă şi frecându-ţi uşor coapsa pentru a ajunge la coit. Uneori observ cum cade picătura de sânge menstruând coagularea suferinţei în fiecare rând scris – zise Mama

Traducere de Daniel Dragomirescu

Din volumul Inventivas/ Inventive,
Editura Universităţii Autonome din Yucatán, 2013
MISERIA 

Los objetos contenían los gérmenes latentes de la miseria,
la peor miseria de todas, la miseria inanimada; la que engendrafatalmente la melancolía debido a su omnipre-sencia.
Albert Cossery, Mendigos y orgullosoLa miseria es lo único que nos mantiene vivos Crece
descomunal entre nosotros Poda las paredes y se arraiga
de un modo fascinante Vemos la frialdad como algo simple que desmerita lo primordial aún tratando de mantener el equilibrio De lo frágil en el desborde de las emociones
cuando a solas penumbra te estremeces y no sabes qué
hacer con el ahínco No hace falta la noción de los embudos en lo estrecho que vivimos al pasar la sal sobre la mesa y rozarte levemente el muslo para llegar al coito A veces
observo como cae la gota de sangre menstruando el coágulo de la enfermedad en cada escrito - dijo Mamá

Marina Centeno
Yucatán México


De Inventivas, Ediciones de la Universidad Autónoma de
Yucatán, 2013