sábado, 19 de abril de 2014

Romulus Iulian Olariu me dedica un Haiku
Un Ghent

Para Poeta Marina Centeno

Sobre los amigos se escribe
con rojo del
corazón


Romulus Iulian Olariu
OLARIU ROMULUS IULIAN

-n. 26 februarie, 1953, Bârna, Timiş
-studii: Liceul Iulia Hasdeu, Lugoj; filologie, Universitatea de Vest Timişoara
-ocupaţia: profesor de literatura şi limba română, gradul I, la C.N. George Coşbuc Motru
-colaborări: Forum studenţesc, Tribuna, Calende, Brâncuşi, 13 Plus, Meridian, Luceafărul, Portal Măiastra, Gorjeanul, Caietele Columna, Cuget liber, Orizont Literar Contemporan, Banatul, Actualitatea literară, Subcultura, Ceaşca de cafea, Proverbum.ro, Gazeta de mâine etc.
-opera : Autoportret cu violoncel, Ed. Fundaţiei Constantin Brâncuşi,Târgu-Jiu,1997 – versuri
Traiecte iniţiatice în proza românească, ibidem, 2000 – eseuri
Şarpele, ibidem, 2002 – versuri
Retro-spective, ibidem, 2003 – versuri
Arta privirii, Editura MJM Craiova, 2005 – versuri
În v(o)ia gândului, 2006, ibidem – versuri
Călător în Egipt, 2007, ibidem – versuri
Valea cu grimoc, 2009, ibidem – versuri
Ritmuri / rituri Rithms / rites 2010, ibidem – versuri, ediţie bilingvă
Solirarii, 2011, ibidem – eseuri
Treisprezece, paisprezece, 2012, ibidem – versuri
Re-chemarea tradiţiei, 2012, ibidem – eseuri
Bârna şi bârna, 2012, ibidem – versuri
Noi demersuri iniţiatice, 2013, ibidem – eseuri
Supra-viețuiri, 2014, ibidem – versuri
-amici și critici literari: Carletta Elena Brebu, Rodica Păuna, Talida Stănică, Simona Avram, Mihaela Petrache, Alina Beiu-Deşliu, Adriana Weimer, Patricia Ghemeş, Adriana Gâtan, Cătălina Belgiu, Marinela Pîrvulescu, Zenovie Cârlugea, Ion Cepoi, Mircea Bârsilă, Ion Pecie, Petre Isachi, Constantin Zărnescu, Nicolae Dragoş, Adrian Costache, Ioan Viorel Boldureanu, Grigore Codrescu, Paul Doru Chinezu, Dorin Murariu, Remus Valeriu Giorgioni, Cornel Drinovan, Viorel Chirilă, Adrian Creţu, Valeriu Cuşner, Horia Gârbea, Ion Trancău, Ion Ciorobară, I.P. Brădiceni, Mircea Anghel, Nicolae Silade, Constantin Bunilă, Nicolae Sturzu, Nicolae Munteanu, Jean Băileşteanu, Viorel Surdoiu, Alex Gregora, George Drăghescu, Florin Preda Dochinoiu, Alexandru Preda, Marius Ştefan Aldea etc.