miércoles, 28 de agosto de 2013

QUIETUD traducido al catalán por Francesc Mompó
Compartesc en original mexicà i traduït per mi al català aquest meravellós poema de la poetessa mexicana Marina Centeno. Poetessa que vaig descobrir fa un temps gràcies al poeta Pere Bessó. Gaudiu-lo.

Estime el territori
on naix la serralada de la teva esquena
sobre el tos on el seu escàndol
esdevé breu i precís

Estime la suavitat dels teus jardins
amb la flaire a sàndal
en què t'entalla la pell la cremallera
on el bony pesa
en el més obtús

Estime els carrers que envolten
l'hemisferi de les teves natges
quan la meva mà frega
la llamborda calenta del llençol

Per això estime tot el que és teu
fins al brunzit de l'aire
quan passes front a la solitud
i la distància.

Marina Centeno

(Traduït per Francesc Mompó)

Comparto en original mexicano y traducido por mí al catalán este maravilloso poema de la poetisa mexicana Marina Centeno. Poetisa que descubrí hace un tiempo gracias al poeta Pere Bessó. Disfrutadlo.


Amo el territorio
donde nace la cordillera de tu espalda
sobre la nuca donde su escándalo
se hace breve y preciso

Amo la suavidad de tus jardines
con el aroma a sándalo
en que entalla tu piel la cremallera
donde el bulto pesa
en lo obtuso

Amo las calles que circundan
el hemisferio de tus nalgas
cuando mi mano roza
el adoquín caliente de la sábana

Por eso amo todo lo que es tuyo
hasta el zumbido del aire
cuando pasas frente a la soledad
y la distancia

Marina Centeno
Yucatán México

De QUIETUD/UADY 2013