miércoles, 19 de diciembre de 2012

Horizontes Interculturales de Daniel Dragomirescu (Sumario)Horizontes Interculturales de Daniel Dragomirescu
bajo este sumario:


ORIZONTURI INTERCULTURALE
HORIZONTES INTERCULTURALES

SUMARIO

Notă asupra ediţiei, p. 5
PREAMBUL
Peggy Landsman, Limerick, p. 9
Mihai Cantuniari
Proemio a las Pasiones según Daniel, p. 10
A Preface to the Passions of Daniel, p. 11
Predoslovie la patimile după Daniel, p. 12
Peggy Landsman
Daniel’s Cosmic Suitcase, p. 13
Valiza cosmică a lui Daniel, p. 15
PRIMA PARTE
Eminescu, p. 19
Lucian Blaga şi receptarea sa critică, p. 24
Liviu Rebreanu în manualele şcolare, p. 28
Modernismul lui Anton Holban, p. 33
Actualitatea unui „scriitor uitat”, p. 38
Un poem de Tudor Arghezi, p. 42
Despre memorialistul Junimii, p. 44
Prinţul culturii noastre vechi, p. 48
Ineditele lui Nichita Stănescu, p. 50
Un român nobelizat (George Emil Palade), p. 53
Critica criticii, p. 56
Provincia şi centrul într-un dicţionar, p. 61
PARTEA A DOUA
Portretul artistului în tinereţe şi la maturitate, p. 69
În stilul Şeherezadei, p. 73
Destinul unui poet, p. 78
O apocalipsă postmodernă, p. 80
Poezia ca o torţă în noapte, p. 82
Contemplaţia stării de vid, p. 84
Semnul Isar şi reasumarea Logosului, p. 86
Scara la cer a poetului, p. 89
PARTEA A TREIA
Din Arhipelagul Gulag, p. 93
Orhan Pamuk sau aspiraţia europeană a Turciei, p. 96
Un destin pavat cu bune intenţii, p. 99
Palatul Viselor sau spaţiul literaturii, p. 102
PARTEA A PATRA
Un itinerar sud-american, p. 107
Luciditate şi sensibilitate, p. 110
Liniştea ca un principiu de creaţie poetică, p. 112
Viaţa nouă a creaţiei poetice, p. 115
Luis Benitez, un trubadur al postmodernităţii, p. 116
Juana Castillo, o poetă a angajamentului
estetic şi moral, p. 120
Miniaturi critice, p. 122
Alexander Kudera, ironie şi luciditate, p. 123
TREI INTERVIURI INTERCULTURALE
Despre un proiect multicultural, p. 127
„Toată lumea într-o revistă”, p. 131
Despre cărţile bune, p. 138
POSTFAŢĂ
De la localismul creator la interculturalism, p. 142
INTERCULTURAL HORIZONS
HORIZONTES INTERCULTURALES
Eminescu, p.151
El Principe de nuestra cultura antigua, p. 161
A Portrait of the Artist as a Young and Mature Man, p. 163
In the Style of Sheherazade, p. 167
The Sign of Isar and Reasuming the Logos, p. 173
A Postmodern Apocalypse, p. 176
From the Goulag Archipelago, p. 178
Orhan Pamuk or Turkey’s Aspiration for Europe, p. 181
A Destiny Paved with Good Intentions, p. 184
A South-American Itinerary, p. 187
Lucidity and Sensibility, p. 190
La Quietud como un principio de creacion poetica, p. 192
La Vita nuova della creazione poetica (Savelli), p. 196
Juana Castillo, una poeta del compromiso estetico y moral, p. 198
Luis Benitez, un trovador de la postmodernidad, p. 200
Alex Kudera and the Lucidity of Vision, p. 204
Critical Thumbnails (Jane Mellor, Deborah Erdmann),
p.205
THREE INTERVIEWS. TRES ENTREVISTAS, p. 207
From Creative Localism at Interculturalism, p. 233